قالب وردپرس فروشگاهی
خانه / گرجستان / آیا با داشتن کارت اقامت گرجستان می توانید به اروپا سفر کنید؟
ثبت ازدواج در گرجستان

آیا با داشتن کارت اقامت گرجستان می توانید به اروپا سفر کنید؟

آیا با داشتن کارت اقامت گرجستان می توانید به اروپا سفر کنید؟

خیر، ایرانی ها با گرفتن کارت اقامت گرجستان فقط کارت اقامت دارند ، کارت اقامت موقت و اجازه زندگی موقت در گرجستان و تا پایان اعتبار کارت می توانند از زندگی در گرجستان بهره مند شوند و چون پاسپورت گرجستان را ندارند ، از حقوقی که گرجی ها برای سفر به اروپا دارند بر خوردار نیستند .

برای ایرانی ها داشتن کارت اقامت گرجستان کمکی به سفر به اروپا نمی کند.

ازدواج بین المللی در گرجستان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

قالب وردپرس فروشگاهی
تماس مستقیم واتساپی
ارسال از واتساپ